Tyst minut för de döda i Vitåforsgruvan

En tyst minut hölls klockan 12 på onsdagen på LKAB i Malmberget för att hedra far och son som omkom när en hisskorg störtade ner i ett gruvschakt.

Polisens utredare har varit nere i schaktet i Vitåforsgruvan för en första undersökning. I ett pressmeddelande konstaterar man att hisskorgen "på något sätt släppt från kranen, men det är ännu för tidigt att säga varför."

Mobilkranen stod på 1 040-metersnivån, och korgen störtade ned till 1 136-metersnivån.

LKAB har stoppat allt liknande arbete med arbetskorg och mobilkran. Arbetet på den nya huvudnivån, där de omkomna höll på att besikta schakt, är också stoppat.

Fyra parallella utredningar av olyckan pågår samtidigt. Förutom polisen utreder även Arbetsmiljöverket, LKAB och NCC vad som hänt.

ANNA JULIUS OLSSON
2010-05-19
© Dagens Arbete. Citera gärna, men ange källan.


Andra DA-artiklar
Två döda i gruvolycka
[2010-05-18]